تذهیب - زخرفه - tezhip - gilding - persian gilding - تذهیب ایرانی

تذهیب - زخرفه - tezhip - gilding - persian gilding - تذهیب ایرانی - فن زخرفه - هنر تذهیب

تذهیب - زخرفه - tezhip - gilding - persian gilding - تذهیب ایرانی

تذهیب - زخرفه - tezhip - gilding - persian gilding - تذهیب ایرانی - فن زخرفه - هنر تذهیب

تذهیب یکی از قدیمی ترین انواع نقاشی در ایران هست که کمتر کسی آن را می شناسد 

بنده قبل از دوران کرونا کلاس آنلاین تذهیب را برگزار می کردم و هنوز هم برگزار کننده این کلاسها هستم

جهت اطلاع از شرایط کلاس به یکی از راه های ارتباطی موجود در سایت پیام دهید