تذهیب - زخرفه - tezhip - gilding - persian gilding - تذهیب ایرانی

تذهیب - زخرفه - tezhip - gilding - persian gilding - تذهیب ایرانی - فن زخرفه - هنر تذهیب

تذهیب - زخرفه - tezhip - gilding - persian gilding - تذهیب ایرانی

تذهیب - زخرفه - tezhip - gilding - persian gilding - تذهیب ایرانی - فن زخرفه - هنر تذهیب

تذهیب با طراحی سنتی آغاز می شود 

طراحی سنتی به مجموعه از نقوش ختایی ( گل و بوته) و اسلیمی گفته می شود 

بعد از چندین ماه کار کردن طراحی سنتی دوره رنگ تذهیب آغاز می شود.

دوره رنگ شامل رنگ آویزی طرح تذهیب ، گره چینی، ترلینگ کشی ،طلا ، ساییدن طلا ، جدول کشی و... می باشد 

جهت اطلاعات بیشتر و سفارش با ما در تماس باشید