تذهیب - زخرفه - tezhip - gilding - persian gilding - تذهیب ایرانی

تذهیب - زخرفه - tezhip - gilding - persian gilding - تذهیب ایرانی - فن زخرفه - هنر تذهیب

تذهیب - زخرفه - tezhip - gilding - persian gilding - تذهیب ایرانی

تذهیب - زخرفه - tezhip - gilding - persian gilding - تذهیب ایرانی - فن زخرفه - هنر تذهیب

فاطمه زارعی 

متولد ۱۳۷۱ تهران

 

 

 

جشنواره ها

 

فارغ التحصیل کارشناسی نگارگری از دانشگاه سوره

فارق التحصیل مدرک ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران

شایسته تقدیر در جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ۹۵ سنندج

شرکت در جشنواره ملی نگارگری تبریز ۹۶

شرکت در پانزدهمین دوره جشنواره ملی نگارگری رضوی البرز ۹۷

شرکت در جشنواره بین المللی زیتون بورنو2021 استانبول

شرکت در جشنواره البرده 2021 دبی 

شرکت در جشنواره هنر و صنعت ۱۴۰۰۱تهران

تقدیر شده جشنواره بین المللی زیتون برنو 2022 استانبول 

 

 

 

نمایشگاه ها

 

 

نمایشگاه انفرادی ابروباد و تذهیب دانشگاه سوره گالری آیه۹۲

سومین دوره هفته فرهنگ و هنر استان تهران  در برج میلاد ۹۳

نمایشگاه گروهی زرنگار تهران گالری برسام ۹۵

نمایشگاه گروهی خیمه ها و آیین های عاشورایی برج میلاد ۹۶ 

نمایشگاه گروهی همدلان خانه خوشنویسی بهارستان ۹۷

نمایشگاه بین المللی قرآن بخش هنرهای دینی ۱۴۰۱مصلی تهران 

 

نمایشگاه خارجی

دانشگاه مسلمانان علیگر - هند پاییز 2022

سفارت ایران در دهلی نو -هند 2022

کنسولگری ایران در حیدرآباد -هند 2022

دانشگاه جواهر لانهرو دهلی نو -هند

 

ورکشاپ ها 

 

سومین دوره هفته فرهنگ و هنر استان تهران در برج میلاد ۹۳

بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مصلی تهران ۱۴۰۱

ورک شاپ عاشورایی تالار وحدت1401 تهران

 

ورک شاپ خارجی

 

دانشگاه مسلمانان علیگر - هند پاییز 2022

سفارت ایران در دهلی نو -هند 2022

کنسولگری ایران در حیدرآباد -هند 2022

دانشگاه جواهر لانهرو دهلی نو -هند 2022